2014-04-14: Трибина "Изазови подучавања"

поставио/ла Друштво учитеља Смедеревска Паланка 7. 4. 2014. 11:46   [ ажурирано 7. 4. 2014. 11:48 ]
Код S5562014
Oблик стручног усавршавања трибина
Организатор Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Назив Изазови подучавања
Датум и време почетка 14.4.2014 18:00
Место Смедеревска Паланка
Адреса Вука Караџића 25
Телефон 062 805 13 31
Email jacastojkovic17@gmail.com
Број дана (број бодова) 1
Циљне групе 1001 - Наставник разредне наставе
1002 - Наставник предметне наставе – основна школа
1003 - Наставник предметне наставе – гимназија
1004 - Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
1005 - Наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
1006 - Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
1007 - Наставник у школи за образовање одраслих
1008 - Васпитач у предшколској установи
1009 - Медицинска сестра – васпитач
1010 - Васпитач у дому ученика
1011 - Стручни сарaдник у предшколској установи/школи
1012 - Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник
ОРГАНИЗАТОР СКУПА: Друштво  учитеља  општина  Велико Градиште и Голубац

ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА:  трибина

НАЗИВ СКУПА:  Изазови подучавања

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: Велика сала Скупштине општине,  Вука Караџића 25,

 11 420 Смедеревска Паланка, 14. април  2014.

ПРОГРАМ ТРИБИНЕ:

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА

ТЕМА/Е

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ

ИМЕНА РЕАЛИЗАТОРА И ЊИХОВЕ УЛОГЕ

18:00 – 18:10

Добродошлица и отварање трибине

Упознавање са програмом рада и циљевима трибине

Пленарно

 

Снежана Милојковић, модератор

18:10 – 19:00


Подршка ученицима (моћ осмеха; емпатија; толеранција)

Умеће преношења знањa - технике предавања (Како да наставник овлада вештинама разноврсног начина вођења наставе користећи подстицаје током предавања у циљу подучавања ученика на њему најпријемчивији начин)

Пленарно, дискусија

Снежана Милојковић, излагач

19:00 – 19:45

Како до успешне комуникације  и сарадње са ученицима, родитељима и колегама (Усмеравање наставника да примењују технике комуникације којима остварују успешан однос са децом и одраслима)

Вештина управљања разредом (Улога и значај предузимања разних мера ради избегавања одређених  проблема и стварања позитивне атмосфере на часу)

Пленарно, дискусија

Јасмина Мишић , излагач

Јасмина Стојковић, излагач

19:45 – 20:00

Пауза

 

 

20:00 – 20:45

Мотивација као предуслов за успешан час (Подстицање успешности у раду укључује активности мотивације, креативности и оцењивања успешности, разноврсне методе и облике рада наставника, идеје и пројекте наставника, чиме се омогућава да сви ученици буду вољни да уче већи део времена).

Лидерство – како постати лидер у учионици и школи (Бити лидер не значи бити врхунски професионалац у одређеној области, већ то значи бити лидер у обраћању, комуницирању и понашању, способан да креира интелектуалне изазове и развија заједничку визију ка којој школа треба да се креће).

Пленарно, дискусија

проф. Др  Оливер Момчиловић, излагач

20:45 – 21:00

Евалуација и затварање стручног скупа

Евалуација трибине

Излагачи

 

Прилози:

Тип 
биографија S5562014-biografija-1-Prilog_2_-_biografija_izazovi_poducavanja.doc
агенда S5562014-agenda-1-Prilog_3_program_rada.doc
Comments