2019-02-01: XXXV ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ - Дан стручног усавршавања- Програм

поставио/ла Милош Маринковић 18. 1. 2019. 08:40   [ Ажурирао/ла 24. 1. 2019. 16:15 Друштво учитеља Смедеревска Паланка ]

 ОШ „Херој Радмила Шишковић“ Змај Јовина 27 
Петак, 1. фебруар 2019. 
ПРОГРАМ 
9:15 – 9:45 Регистрација учесника 
10:00 – 18:00 Реализација једнодневних обука 
  1. УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА- РОДИТЕЉ КАО ПАРТНЕР И РЕСУРС У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ
  2. ОД ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА, ПРЕКО ИОП-а ДО ТРАНЗИЦИЈЕ
  3. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ
  4. ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – РАЗВОЈ ЧИТАЛАЧКЕ МОТИВАЦИЈЕ
  5. ХОРИЗОНТАЛНИМ И ВРШЊАЧКИМ УЧЕЊЕМ ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА
  6. КОНЦЕНТРАЦИЈОМ И МОТИВАЦИЈОМ ДО ИЗУЗЕТНОСТИ
Пратећи програм: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за основне школе

Р.бр.

Назив обуке

Кат.бр.

Компе-

тенција

Циљна група/е

Аутори/

реализатори

1.

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА- РОДИТЕЉ КАО ПАРТНЕР И РЕСУРС У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ

153

К4

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија,

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,

наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи,

медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Снежана Илић

Душица Половина

Зденка Рајковић

2.

ОД ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА, ПРЕКО ИОП-а ДО ТРАНЗИЦИЈЕ

220

К4

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија,

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,

наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске,  ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи,

медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Весна Радуловић

Соња Миладиновић Ивана Грошко

Зденка Рајковић

3.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

417

К2

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник)

Биљана Вуловић

Весна Анђелковић

Ана Зорић

Бојана Тубић

Невена Шимшић

4.

ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – РАЗВОЈ ЧИТАЛАЧКЕ МОТИВАЦИЈЕ

852

К2

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Ана Милошевић

Данка Тешић

Светлана Филиповић

Драгана Ђурић

5.

ХОРИЗОНТАЛНИМ И ВРШЊАЧКИМ УЧЕЊЕМ ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА

648

К4

Наставник разредне наставе наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета стручни сарадник у школи

Анита Перић

Ивана Благојевић

Ирена Терзић

Весна Миленковић

6.

КОНЦЕНТРАЦИЈОМ И МОТИВАЦИЈОМ ДО ИЗУЗЕТНОСТИ

614

К3

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе - основна школа, наставник предметне наставе – гимназија,

наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа,

наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки/андрагошки асистент и помоћни наставник)

Наташа Николић

Павле Ковачевић

 

Евалуација, подела Уверења

 

НАПОМЕНА: У зависности од броја пројављених полазника, листа обука ће бити проширивана или скраћивана.

Видео из Google докумената


Ċ
Милош Маринковић,
23. 1. 2019. 03:07
Comments